canon 6D,pentax K-r

http://t.qq.com/Gi-one/
http://weibo.com/u/1405288777/
http://gi-one.lofter.com/
http://gione.tuchong.com/
http://www.pentaxphotogallery.com/artists/Gione

你快乐所以我快乐

你的情绪,是我的蝴蝶效应

你的情绪,是我的蝴蝶效应
爱,这有错吗?害我以为是误入了凡间的天使。我想,我的流年已经乱了。

糖水很甜

花絮

从新的角度,自己都不认识长沙了......

我的LOFTER登录首页:
www.lofter.com/login/gi-one/2300472
点击预览
我的LOFTER登录首页:
www.lofter.com/login/gi-one/2300464
点击预览

双生

我的LOFTER登录首页:
www.lofter.com/login/gi-one/2300452
点击预览

一切从这里开始...

我的LOFTER登录首页:
www.lofter.com/login/gi-one/2300440
点击预览

© Gi one | Powered by LOFTER